Những nguy cơ khi không dùng email của công ty khi giao dịch

Hiện nay việc dùng các email miễn phí của gmail, ymail, msn,... khá tiện dụng, vì vậy dẫn đến việc dùng email của công ty (eg:  tên tài khoản@tên công ty) bị xem nhẹ. Tuy nhiên việc này vô hình chung dẫn đến một số nguy cơ tiềm ẩn đối với doanh nghiệp đó.

  1. Thể hiện một hình ảnh công ty không chuyên nghiệp, email doanh nghiệp chứng minh quá trình làm việc dưới vai trò là một công ty, chứ không phải là một cá nhân. 
  2. Khó tạo ra những email group trong công ty, sale-group@tên công ty, support-group@tên công ty ... tiện dụng trao đổi thông tin. 
  3. Không quảng bá được hình ảnh, website của công ty thông qua @ tên công ty ... 
  4. Không tạo được những tài khoản email dễ đọc, dễ nhớ, phủ hợp với chức năng của hộp thư như  support@tên công ty, hocnv@tên công ty, ...
  5. Phát sinh những tình huống đáng tiếc không đáng có như việc nhân viên nghỉ làm việc tại công ty vẫn dùng email cũ để lấy khách hàng về cho đối thủ canh tranh mà doanh nghiệp cũ không thể can thiệp được.   Vui lòng liên hệ support@3stone.vn để được tư vấn thêm.


Được tạo bởi Blogger.