Dịch vụ bảo trì 3STONE

Đối với các dịch vụ hosting, domain, email đang sữ dụng tại 3STONE.VN kể từ năm 2014 bắt buột phải sữ dụng dịch vụ bảo trì 3STONE.VN. Dịch vụ này bao gồm các hạng mục công việc sau:
 1. Backup dữ liệu theo định kỳ, khi gia hạn dịch vụ.
 2. Phục hồi dữ liệu khi sự cố xảy ra (sữ dụng dữ liệu tại thời điểm backup trên).
 3. Theo dõi, thông báo thời gian sắp hết hạn, đảm bảo dịch vụ duy trì, ổn định, tránh mất thông tin, dữ liệu quan trọng,bảo vệ tên miền (thương hiệu trên internet) của quý khách. 
 4. Thường xuyên kiểm tra trạng thái hoạt động của dịch vụ, đưa ra các xử lý kịp thời.
 5. Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh khi sữ dụng các dịch vụ hosting, domain, email.
 6. Cung cấp thông tin quản trị hosting, thông tin quản trị domain ... khi có yêu cầu.
 7. Hỗ trợ khắc phục các vấn đề phát sinh khi nâng cấp, thay đổi hệ thống.
 8. Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật đối với các nghiệp vụ liên quan dịch vụ.
 9. Đảm bảo các thủ tục hành chính, xuất hóa đơn tài chính theo yêu cầu.  


Chú ý:

 • Những khách hàng không sử dụng dịch vụ này có thể bị từ chối gia hạn các dịch vụ khác tại 3STONE Co., LTD.
 • Có thể kết hợp với dịch vụ "Dịch vụ Quản trị, Cập nhật, Bảo trì Website" để được hưởng mức phí ưu đãi.


 3STONE CO., LTD
Cảm ơn sự hợp tác của quý khách

Được tạo bởi Blogger.