Thông báo 01/03/2014

Kể từ ngày 01/03/2014,  đối với các dịch vụ trễ hạn theo chứng từ (hóa đơn, hợp đồng) 3STONE CO., LTD không chịu trách nhiệm phải xử lý các sự cố, hậu quả do quá thời gian đóng phí gây ra. Trong trường hợp yêu cầu 3STONE CO., LTD hỗ trợ, khách hàng phải chịu phí phát sinh tùy theo dịch vụ.

Đối với các khách hàng thanh toán chậm trễ đối với quy định theo chứng từ (hóa đơn, hợp đồng), mỗi ngày trễ hạn sẽ chịu mức phạt 10% trên giá trị dịch vụ, và sau 10 ngày (kễ từ ngày trễ hạn) nếu như vẫn không thanh toán chúng tôi sẽ chính thức kết thúc mọi quyền sở hữu của quý khách đối với các dịch vụ đang có tại 3STONE CO., LTD.


Để có thể phục vụ chu đáo hơn, 3STONE CO., LTD đề nghị quý khách tuân thủ đúng các điều khoản thỏa thuận. Chúng tôi sẽ sử dụng nguồn lực dùng để xử lý các trường hợp trễ hạn để phục vụ những quý khách khác tốt hơn.

 3STONE CO., LTD Thông báo.
Được tạo bởi Blogger.