Hệ thống quản lý tổng thể doanh nghiệp ERP3S

Hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp ERP3S, phục vụ các đối tượng doanh nghiệp có nhu cầu quản lýđiều hành trực tuyến.


ERP3S phát triển trên mô hình web-based và mobile apps, nên các clients sử dụng điện thoại thông minh & thiết bị di động được thuận lợi. Hệ thống ERP3S cung cấp các chức năng chính như sau: • A. CÁC PHÂN HỆ & CHỨC NĂNG CHÍNH
  1. Phân hệ điều hành nội bộ  
   • Giao việc từ xa cho nhân viên
   • Quản lý lịch làm việc từng cá nhân.
   • Quản lý sơ đồ tổ chức
   • Chat trao đổi nội bộ
  2. Phân hệ sản phẩm dịch vụ
   • Quản lý thông tin sản phẩm dịch vụ
   • Cấp tạo mã vạch (Barcode), QRCode cho từng sản phẩm.
   • Định nghĩa thuộc tính cho từng nhóm sản phẩm dịch vụ riêng biệt.
   • Quản lý giá theo khu vực, theo nơi giao hàng.
   • Quản lý chi nhánh phụ trách.
  3. Phân hệ nhà phân phối.
   • Phân phối khu vực phụ trách
   • Theo dõi công nợ theo từng nhà phân phối.
   • Báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh, đánh giá nhà phân phối
   • Bản đồ kênh phân phối.
   • Đặt hàng nội bộ.
  4. Phân hệ quản lý kho
   • Nhập kho
   • Xuất kho
   • Kiểm kê hàng tồn kho.
  5. Phân hệ quản lý thông tin khách hàng,
   • Quản lý thông tin khách hàng
   • Quản lý kế hoạch làm việc với từng khách hàng.
   • Lịch làm việc của nhân viên với khách hàng.
   • Quản lý các thông tin trao đổi với khách hàng.
   • Phân loại khách hàng.
  6. Phân hệ bán hàng
   • Quản lý quá trình đặt hàng.
   • Quản lý nghiệp vụ giao/ nhận hàng theo đơn hàng.
   • Theo dõi quá trình xử lý đơn đặt hàng có nội dung bất thường.
   • Quản lý chương trình khuyến mãi, mã khuyến mãi, vouchers...
   • Chức năng bán hàng bằng mã vạch – POS
   • Báo cáo doanh số, doanh thu, sản lượng ... theo ngày, tháng , tuần, khoản thời gian cụ thể.
  7. Phân hệ nhân sự
   • Quản lý thông tin chi tiết từng cá nhân
   • Phân loại theo nhóm
   • Quản lý thẻ nhân viên
   • Ghi nhận kết quả đào tạo từ hệ thống đánh giá online
   • Bản đồ phân bổ nhân viên
   • Chấm công qua thẻ từ.
  8. Phân hệ quản lý chất lượng sản xuất
   • Định nghĩa các tiêu chuẩn chất lượng.
   • Quản lý chất lượng sản phẩm khi sản xuất, gia công
   • Kiểm tra chất lượng sản phẩm
   • Đánh giá chất lương sản phầm dịch vụ theo tiêu chuẩn đã đưa ra.
  9. Phân hệ quản lý hồ sơ tài liệu
   • Phân loại hồ sơ, tài liệu.
   • Xác định quyền truy cập tài liệu theo sơ đồ tổ chức của đơn vị.
   • Quản lý biểu mẫu, template theo từng phiên bản (version).
  10. Phân hệ quản lý quy trình
   • Đơn vị tự định nghĩa các quy trình theo hiện trạng của từng công ty
   • Quản lý các nghiệp vụ phát sinh theo quy trình đã định nghĩa.
   • Cho phép duyệt/từ chối theo từng vai trò của cá nhân đã định nghĩa trong quy trình.
   • Tổ chức quy trình theo sơ đồ tổ chức của đơn vị.
  11. Phân hệ quản lý tài sản, thiết bị.
   • Quản lý tài sản, tài nguyên của đơn vị.
   • Lịch sử dụng tài sản, tài nguyên theo từng cá nhân.
  12. Quản lý dự án.
   • Quản lý thông tin dự án, thành viên trong dự án.
   • Quản lý các công việc của từng thành viên trong dự án.
   • Kiểm soát trạng thái của từng công việc.
   • Đánh giá kết quả, thời gina thực hiện giữa lên kế hoạch và thực tế triển khai.
  13. Hệ thống
   • Quản lý người dùng.
   • Quản lý phân quyền người dùng, nhóm người dùng.
   • Phân quyền truy cập vào các vùng dữ liệu theo từng nhân viên.
   • Quản lý ngôn ngữ.
   • Xem log chi tiết trên hệ thống.
  14. Các tiện ích khác
   • Kiểm soát vào ra, chấm công .. thông qua thẻ từ, RFID...   
   • Công cụ  backup online - Sao lưu dữ liệu chỉ với một click chuột.
   • Gửi SMS , SMS Brandname.
   • Bản tin (Newsletter) đến khách hàng, đối tác,...

  B. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ERP3S

  • Hệ thống xây dựng trên mô hình WebApps.
  • Hoạt động trên nhiều platform khác nhau như linux, unix, window ...
  • Sử dụng công nghệ điện tử đám mây (cloud).
  • Có khả năng mở rộng, phục vụ nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.
  • Có khả năng tích hợp với các hệ thống khác qua mô hình webservice-SOAP.
  • Hoạt động trên các thiết bị di động, smartphone, sử dụng android, ios, window mobile,…
  • Tuân thủ theo các chuẩn bảo mật của OWASP, WASC, WHID
  • Hệ thống được kiểm thử với các tiêu chí về performance và môi trường bigdata.

Xem video demo tại https://youtu.be/AHs_2CsnPZM
Hướng dẫn cài đặt demo ERP3S tại http://www.3stone.vn/p/setup-erp3s.html

ERP3S Group.
Được tạo bởi Blogger.