Gia công phần mềm chạy trên các thiết bị thông minh - Android apps

3 STONE CO., LTD nhận gia công các ứng dụng trên ANDROID. Đồng thời phát triển các hệ thống services kèm theo cho ứng dụng, cũng như các giải pháp tổng thể cho mô hình Digital Marketing của các doanh nghiệp.


Được tạo bởi Blogger.