Customer Relationship Management - CRM - Quản lý thông tin khách hàng đến từng chi tiết

Giải pháp quản trị quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management - CRM) là một giải pháp được xây dựng trên hệ thống mạng doanh nghiệp giúp cho việc sữ dụng và quản trị một cách dễ dàng hiệu quả. Hệ thống CRM hỗ trợ giao diện với nhiều ngôn ngữ Tiếng anh, Tiếng việt...

Một số tính năng chính CRM:

  • Quản lý danh sách khách hàng, thông tin khách hàng: tên công ty, địa chỉ, số điện thoại...
  • Quản lý mọi giao dịch mua bán: theo hợp đồng, theo khách hàng, theo nhân viên, theo ngày...
  • Quản lý lịch hẹn với khách hàng: tên khách hàng, nhân viên thực hiện giao dịch, thời gian và nơi hẹn gặp, chi phí...
  • Thực hiện báo cáo, thống kê: tình hình mua bán, công nợ, tình trạng khách hàng...
  • Chia sẻ dữ liệu, tài liệu , văn bản
  • Chat nội bộ.
  • Lịch , bảng tính, giờ quốc tế,...
  • ...và nhiều tính năng khác
Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng không chỉ là phần mềm lưu trữ thông tin của khách hàng mà còn giúp nhà quản lý nhìn tổng quát về mỗi khách hàng qua các báo cáo, biểu đồ so sánh. CRM còn là chiến lược của mỗi doanh nghiệp để giữ và tạo ra các mối quan hệ tốt với khách hàng mới và cũ...
Được tạo bởi Blogger.