Gia công phần mềm

3 STONE CO., LTD nhận gia công các dự án CNTT sau:
 • Thiết kế và xây dựng website
  • LAMP: Linux, Apache, MySQL, PHP (or Perl)
  • WISA : Windows-IIS-SQL Sever-ASP
  • JAVA, JSP, SERVLET, EJB
  • #NET, C++, VB
 • Ứng dụng mobile
  • Android
  • HTML5 Mobile version.
 • ...
 • ...
Được tạo bởi Blogger.