Web hosting - nơi lưu trữ website an toàn - an tâm

BẢNG GIÁ WINDOWS HOSTING

Thông số hosting
Hosting 01
Hosting 02
Hosting 03
Hosting 04
Dung lượng
800 MB
1100 MB
5000 MB
10.000 MB
Băng thông
15 GB
20 GB
150 GB
300 GB
POP3
25 địa chỉ
40 địa chỉ
100 địa chỉ
200 địa chỉ
Sub domain
15
20
60
100
ASP/ASP.NET/PHP
MS SQL Server
2
4
10
15
My SQL
1
1
1
1
Đơn giá
1.560.000
VNĐ/Năm
2.196.000
VNĐ/Năm
5.076.000
VNĐ/Năm
16.800.000
VNĐ/Năm

BẢNG GIÁ LINUX HOSTING

Thông số hosting
Hosting 01
Hosting 02
Hosting 03
Hosting 04
Dung lượng
800 MB
1100 MB
5000 MB
10.000 MB
Băng thông
15 GB
20 GB
150 GB
300 GB
POP3
15 địa chỉ
40 địa chỉ
100 địa chỉ
200 địa chỉ
Sub domain
5
20
60
100
PHP
My SQL
1
4
10
15
Đơn giá
1.560.000
VNĐ/Năm
2.196.000
VNĐ/Năm
5.076.000
VNĐ/Năm
16.800.000
VNĐ/Năm


Các dịch vụ khác
 • MS SQL Server: Mỗi 1 database tiếp theo: 36.000 VNĐ/tháng

Bandwidth:


 • 1G Bandwidth: 25.000 VNĐ/tháng
 • 5G Bandwidth: 110.000 VNĐ/tháng
 • 10G Bandwidth: 200.000 VNĐ/tháng
 • 30G Bandwidth: 400.000 VNĐ/tháng
 • 50G Bandwidth: 500.000 VNĐ/tháng
 • 70G Bandwidth: 665.000 VNĐ/tháng
 • 100G Bandwidth: 800.000 VNĐ/tháng
 • 200G Bandwidth: 1.200.000 VNĐ/tháng

Bandwidth cho gói Platinum Plus:

 • 200G Bandwidth: 900.000 VNĐ/tháng
 • 700G Bandwidth: 2.700.000 VNĐ/tháng

Webspace:

 • Mỗi 100MB Webspace tiếp theo: 36.000 VNĐ/tháng


Liên hệ với 3STONE Co., LTD để được tư vấn chi tiết.
624.000VNĐ/Năm 1.536.000VNĐ/Năm 3.264.000VNĐ/Năm 11.400.000VNĐ/Năm
Được tạo bởi Blogger.