Contact us

CÔNG TY CỒ PHẦN 3 HÒN ĐÁ
Phone: 028 2266 9333  Hotline: 097 553 5678
Email: sale@3stone.vn , support@3stone.vn
Địa chỉ: 27A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, HCM
MST: 03 1163 7183
Tài khoản: 0721000525974
Mở tại: NH Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Kỳ Đồng (VCB)