Tư vấn đánh giá bảo mật hệ thống

3STONE CO., LTD sẽ khảo sát, đánh giá hệ thống CNTT của quý khách, sau đó tìm ra các điểm yếu trong hệ thống và tư vấn hướng khắc phục tối ưu hơn.

3STONE CO., LTD thực hiện khảo sát, đánh giá:
  • Hệ thống máy tính văn phòng.
  • Hệ thống server, máy chủ.
  • Hệ thống phần mền, các ứng dụng trong văn phòng.
  • Hệ thống website.
  • ...

Hãy liên hệ 3STONE CO., LTD để được tư vấn thêm.


Được tạo bởi Blogger.