Hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý tổng thể thông tin doanh nghiệp, giải pháp tổng thể với các phân hệ sau:
OVERVIEW: Dashboard chứa các thông tin tổng hợp, nổi bật của hệ thống.
 • WORKSPACES: Quản lý dự án, cơ sở, công trình ...
 • NOTES: Các ghi chú, thảo luận, diễn đàn trao đổi thông tin nội bộ.
 • E-MAILS: công cụ checkmail client thông qua môi trường web.
 • CONTACTS: Quản lý thông thi liên hệ các thành viên, khách hàng, đối tác.
 • CALENDAR: Lịch làm việc của công ty, cá nhân, dự án ...
 • DOCUMENTS: Quản lý tài liệu, văn bản.... cho phép lưu theo version của từng văn bản
 • TASKS: Quản lý công việc, tiến độ thực hiện dự án theo từng công trình.
 • TIME TRACKING: Xem thời gian toàn cầu.
 • WEB LINKS: Các liên kết website, tin tức hữu ích.
 • SEARCH & FILTERS: tìm kiếm, lọc thông tin trên hệ thống.
 • USER' ADMINISTRATION: Các chức năng quản trị người dùng, quản lý hệ thống, ...
 • LINKED INFORMATION: Cho phép liên kết với nhiều thành phần trong hệ thống, dễ dàng truy cứu tìm hiểu thông quan các quan hệ liên kết này.
Hãy liên hệ với 3STONE Co., LTD để được tư vấn thêm.

Được tạo bởi Blogger.