Giải pháp Kaspersky cho doanh nghiệp


Kaspersky® Anti-Virus cho File Server

Kaspersky® Anti-Virus cho File Server bảo vệ máy chủ của doanh nghiệp bạn an toàn trước các phần mềm độc hại trong mọi môi trường như Microsoft Windows, Novell NetWare, Linux and Samba.

Kaspersky Security cho Windows Server Enterprise Edition

Kaspersky Anti-Virus cho Windows Servers Enterprise Edition bảo vệ dữ liệu máy chủ chạy hệ điều hành Microsoft Windows (bao gồm cả phiên bản x64) và đặc biệt thiết kế cho máy chủ với hiệu xuất cao và tải trọng lớn.

Kaspersky Security cho Mail Server

Kaspersky Security cho Mail Server bảo vệ mail và groupware servers, Kaspersky Security cho Mail Server bao gồm tất cả các ứng dụng bảo vệ mail servers phổ biến. Giải pháp này cũng có thể giúp doanh nghiệp của bạn thiết lập một mail gateway chuyên nghiệp.

Kaspersky Anti-Virus cho MIMEsweeper

Kaspersky Anti-Virus® cho MIMESweeper kết hợp với Clearswift MIMESweeper cung cấp cho doanh nghiệp phần mềm quét virus tin cậy và sẽ xử lý tất cả các chương trình độc hại vào và ra nhờ phần mềm bảo mật Kaspersky Anti-Virus® cho MIMESweeper.

Kaspersky Anti-Spam

Kaspersky Anti-Spam bảo vệ người dùng các hệ thống mail công ty hay các dịch vụ mail công cộng khỏi thư rác không mong muốn hiệu quả và chính xác.

Kaspersky Security cho Internet Gateway

Kaspersky Security cho Internet Gateway bảo vệ nhân viên trong công ty luôn được an toàn khi truy cập Internet. Kaspersky Security cho Internet Gateway tự động loại bỏ các chương trình độc hại đến từ HTTP/FTP.

Phiên bản giành cho máy trạm Windows

Kaspersky Anti-Virus 6.0 là lựa chọn thứ hai cho giải pháp tập trung cung cấp chức năng quét virus cho máy trạm trên cùng một mạng công ty. Kaspersky Anti-Virus 6.0 cho phép bạn đánh giá hiệu quả bảo vệ và giúp bạn đưa ra quyết định nên chuyển sang một giải pháp thay thế khác phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp bạn.
Được tạo bởi Blogger.