CRM - Customer Relationship Management

Giải pháp quản trị quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management - CRM) là một giải pháp được xây dựng trên hệ thống mạng doanh nghiệp giúp cho việc sữ dụng và quản trị một cách dễ dàng hiệu quả. Hệ thống CRM hỗ trợ giao diện với nhiều ngôn ngữ Tiếng anh, Tiếng việt...

Web hosting - nơi lưu trữ website an toàn - an tâm

www.3stone.vn - Web hosting, nơi lưu trữ website an toàn, an tâm ...

Định giá một hệ thống website

Trên thị trường hiện nay việc xây dựng một website có mức chi phí khá phức tạp, từ $100 cho đến vài tỷ cũng có một hệ thống website. Vậy thực sự khác nhau như thế nào ? tại sao có sự chênh lệch như thế?

Hệ thống trắc nghiệm Online

Thi tuyển ứng viên đầu vào cho doanh nghiệp, giúp việc lựa chọn ứng viên đạt theo các tiêu chí đưa ra của doanh nghiệp được đảm bảo chất lượng hơn.

Gia công phần mềm

3 STONE CO., LTD nhận gia công các dự án CNTT, Giải pháp online, Ứng dụng mobile, Application,...

Hệ thống quản lý tổng thể doanh nghiệp ERP3S

ERP3S phát triển trên mô hình web-based và mobile apps, phục vụ các doanh nghiệp có nhu cầu quản lý và điều hành trực tuyến....

Các cấu hình Raid cơ bản

A number of standard schemes have evolved. These are called levels. Originally, there were five RAID levels, but many variations have evolved, notably several nested levels and many non-standard levels (mostly proprietary). RAID levels and their associated data formats are standardized by the Storage Networking Industry Association (SNIA) in the Common RAID Disk Drive Format (DDF) standard

Raid 0

RAID 0 consists of striping, without mirroring or parity. The capacity of a RAID 0 volume is the sum of the capacities of the disks in the set, the same as with a spanned volume. There is no added redundancy for handling disk failures, just as with a spanned volume. Thus, failure of one disk causes the loss of the entire RAID 0 volume, with reduced possibilities of data recovery when compared to a broken spanned volume. Striping distributes the contents of files roughly equally among all disks in the set, which makes concurrent read or write operations on the multiple disks almost inevitable and results in performance improvements. The concurrent operations make the throughput of most read and write operations equal to the throughput of one disk multiplied by the number of disks. Increased throughput is the big benefit of RAID 0 versus spanned volume.