Bảng giá tên miền tại 3STONE


Tên miền Việt Nam - Cấp 2, 3 Phí khởi tạo Phí duy trì / năm
.vn 500.000 VNĐ 600.000 VNĐ
.com.vn .net.vn .biz.vn 500.000 VNĐ 500.000 VNĐ
.gov.vn .org.vn .edu.vn .pro.vn
.int.vn ac.vn info.vn health.vn
Tên miền theo địa giới hành chính
500.000 VNĐ 500.000 VNĐ
Tên miền Quốc Tế Phí khởi tạo Phí duy trì / năm
.com .net .us miễn phí 300.000 VNĐ
.org .info .biz miễn phí 300.000 VNĐ
.co.in .net.in .org.in .firm.in .gen.in .ind.in miễn phí 300.000 VNĐ
.cc miễn phí 1.000.000 VNĐ
.ws miễn phí 300.000 VNĐ
.tv miễn phí 1.000.000 VNĐ
.mobi miễn phí 500.000 VNĐ
.eu
(không được phép transfer)
miễn phí 300.000 VNĐ
.asia miễn phí 500.000 VNĐ
.me miễn phí 800.000 VNĐ
.tel miễn phí 500.000 VNĐ
.co miễn phí 1.000.000 VNĐ
.com.co .net.co .nom.co miễn phí 500.000 VNĐ
.in miễn phí 500.000 VNĐ
.co.uk .org.uk .ltd.uk .plc.uk .me.uk miễn phí 500.000 VNĐ
.com.tw .idv.tw .game.tw .ebiz.tw .club.tw miễn phí 1.000.000 VNĐ
.tw miễn phí 1.000.000 VNĐ
.name miễn phí 300.000 VNĐ
.jp miễn phí 3.000.000 VNĐ

Được tạo bởi Blogger.