Hệ thống trắc nghiệm Online – Thi tuyển ứng viên đầu vào cho doanh nghiệp

Nhằm tạo điều kiện tuyển dụng đầu vào có chất lượng hơn, 3Stone Co., LTD chúng tôi cung cấp dịch vụ trắc nghiệm online với các ngân hàng câu hỏi có sẵn hoặc từ bộ đề của chính các đối tác tuyển dụng cung cấp, giúp việc lưa chọn ứng viên đạt theo các tiêu chí đưa ra của doanh nghiệp được đảm bảo hơn.
Hệ thống trắc nghiệm online (demo) tại http://www.faq24h.com/ có các đặt điểm:

 • Tạo bộ đề tự động với các câu hỏi ngẫu nhiên hoặc lựa chọn riêng.
 • Đề được phát sinh mới khi thi, hoặc đề được cố định cho các lần thi.
 • Các hình thức trả lời phong phú : 1 lưa chọn, nhiều lữa chọn…
 • Ngân hàng câu hỏi được phân loại theo danh mục từ lĩnh vực và theo từng mức độ khó , dễ khác nhau giúp việc trắc nghiệm kiến thức chính xác hơn.
 • Cho phép xem kết quả , hoặc chỉ gợi ý các kết quả đúng.
 • Có các tips hỗ trợ khi thi, giúp thí sinh định hướng đúng câu hỏi.
 • Cho phép lọc, danh sách các kết quả thi theo các thí sinh.
 • Và nhiều chức năng khác ...
3Stone Co., LTD sẵn sàng hợp tác với các cá nhân tổ chức nhằm xây dựng một hệ thống đánh giá năng lực, phục vụ cho việc tuyển dụng theo nhiều hình thức
 • Hợp tác thực hiện việc kiểm tra kiến thức và gửi kết quả về cho đối tác theo bộ đề của 3Stone Co., LTD hoặc theo bộ đề của từng đối tác riêng.
 • Kết hợp với hệ thống của các đối tác theo mô hình webservice (SOAP) để xây dựng hệ thống trắc nghiệm tự động trên hệ thống của đối tác.
 • Chuyển giao toàn bộ hệ thống trắc nghiệm online cho đối tác khai thác như trường học, tổ chức đào tạo,…
 • Với mọi hình thức khác.
Các đối tác chỉ cần yêu cầu 3Stone Co., LTD thực hiện việc lọc hồ sơ ứng viên thông qua hình thức trắc nghiệm, giúp cho các đối tác giảm chi phí tuyển dụng đầu vào theo hình thức truyền thống như
 • Giảm chi phí tổ chức tuyển dụng offline
 • Giảm chi phí văn phòng, giám thị, xây dựng đề thi
 • Giảm chi phí chấm thi, lọc hồ sơ ứng viên
 • Không giới hạn với số lượng ứng viên nhiều.

Hãy liên hệ với 3Stone Co., LTD để được hỗ trợ thêm.

Được tạo bởi Blogger.