CRM - Customer Relationship Management

Giải pháp quản trị quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management - CRM) là một giải pháp được xây dựng trên hệ thống mạng doanh nghiệp giúp cho việc sữ dụng và quản trị một cách dễ dàng hiệu quả. Hệ thống CRM hỗ trợ giao diện với nhiều ngôn ngữ Tiếng anh, Tiếng việt...

Web hosting - nơi lưu trữ website an toàn - an tâm

www.3stone.vn - Web hosting, nơi lưu trữ website an toàn, an tâm ...

Định giá một hệ thống website

Trên thị trường hiện nay việc xây dựng một website có mức chi phí khá phức tạp, từ $100 cho đến vài tỷ cũng có một hệ thống website. Vậy thực sự khác nhau như thế nào ? tại sao có sự chênh lệch như thế?

Hệ thống trắc nghiệm Online

Thi tuyển ứng viên đầu vào cho doanh nghiệp, giúp việc lựa chọn ứng viên đạt theo các tiêu chí đưa ra của doanh nghiệp được đảm bảo chất lượng hơn.

Gia công phần mềm

3 STONE CO., LTD nhận gia công các dự án CNTT, Giải pháp online, Ứng dụng mobile, Application,...

Hệ thống quản lý tổng thể doanh nghiệp ERP3S

ERP3S phát triển trên mô hình web-based và mobile apps, phục vụ các doanh nghiệp có nhu cầu quản lý và điều hành trực tuyến....

Một số tính năng nâng cấp của ERP3S ver 2017.a

Một số tính năng nâng cấp của ERP3S phiên bản 2017.a  bao gồm 
 1. Thay đổi UX, Fix các responsive  trên mobile 
 2. Bổ sung tooltips cho các dữ liệu liên quan
 3. Tài liệu có thể được share theo tổ chức 
 4. Chức năng backup, restore trực tuyến - không giới hạn dung lượng DB.
 5. Bổ sung các nghiệp vụ về CRM , phục vụ tính KPI cho nhân viên
 6. Hiển thị lịch làm việc theo tuần, ngày.
 7. Duyệt công việc
 8. Có thể thảo luận trên từng công việc.
 9. Phục vụ các nghiệp vụ bán lẻ POS
 10. Nâng cấp kiến trúc DB phục vụ cho mô hình dữ liệu phân tán không thuần nhất (Heterogenous Distributed Data Warehouses) hoặc dữ liệu phân tán thuần nhất (Homogenous Distributed Data Warehouses)
 11. Tự đông phát sinh phiếu thu, chi, ... từ đơn hàng 
 12. Tự động phát sinh các đơn hàng, phiếu thu, chi theo chu kỳ 
 13. Cập nhật hình ảnh, avatar cho thành viên, khách hàng, hội viên
 14. Bổ sung phần alert qua email, SMS 
 15. Share links qua email, tin nhắn, ...  truy cập vào đúng trang cần chia sẻ.
 16. Chat trao đổi nội bộ, hiển thị chi tiết người nhận.
 17. System notification 
 18. Cập nhật thêm nhiều template cho bản tin 
 19. Và nhiều tính năng khác ... 
Tham khảo và download dùng thử tại đây !


Một số màn hình của hệ thống ERP3S  
Quản lý thông tin lịch làm việc hàng ngày 
Quản lý các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng
Thông tin khách hàng cần được chăm sóc hiện thị trực quan trên bản đồ
Tài liệu được assign theo tổ chức 
Vị trí khách hàng trên bản đồ
Quản lý nghiệp vụ xuất kho
Màn hình chính sau khi đăng nhập3STONE Team
Cảm ơn
info@3stone.vn